• .
  • .
  • ..
  • ..
  • ...
Pagina laadt...

Opleiding& supervisie

Scholing voor filosofisch practici
Beroepsopleiding
Supervisie
Seminaars
Zomerschool

BOEK EEN TOELATINGSGESPREK

BOEK EEN SUPERVISIE

BOEK EEN GROEPSSUPERVISIE

MAAK EEN BELAFSPRAAK VOOR OVERLEG


8 maart 2025

Start van het nieuwe opleidingsjaar. Er zijn nog plaatsen vrij.
MEER INFORMATIE

Mensen leren denken

over denken over denken


Wat maakt een gesprek tot een filosofisch gesprek? Niet het onderwerp: over ‘de zin van het leven’ kun je ook heel on-filosofisch praten. Bijvoorbeeld door al met stevige oordelen te beginnen en die verder ook niet ter discussie te stellen. Of door wel die oordelen te bezien, maar te verzuimen de voor-oordelen die daaraan misschien ten grondslag liggen op te sporen. En andersom kun je over de meest alledaagse zaken heel goed filosofisch denken en spreken. Zeker met wat oefening.

Filosofie begint bij niet-weten, maar hoeft het daar niet bij te laten. Dat zou van valse bescheidenheid getuigen, want de redelijke vermogens van de mens zijn niet gering. Zeker wie als beroep, als ambacht mensen ontvangt voor een filosofisch gesprek, moet hoger mikken. De werkwijze die Harm ontwikkeld heeft en sinds 15 jaar onderwijst aan de ISVW in Leusden gaat dus ook veel verder dan alleen het stellen van de goede vragen. Wie met een filosofisch practicus komt praten, wil ook doorbreken naar nieuw denken.

Dat lukt door toepassing van een aantal technieken, waarmee tijdens de opleiding veel geoefend wordt. Technieken alleen volstaan echter niet: ook een upgrade van het eigen denken van de filosofisch practicus in opleiding is nodig. Omdat de deelnemers aan de opleiding met elkaar oefenen, komt die ‘vanzelf’ tot stand. De theoretische basis en wijsgerige achtergronden van het vak komen aan de orde in de inleidingen die Harm tijdens de opleidingsweekends verzorgt.

Op de website van de ISVW vind je meer informatie en ook een tweetal podcasts waarin Harm geïnterview wordt over de werkwijze en de opleiding. Enthousiast? Harm maakt graag een afspraak met je voor een kosteloos oriëntatie/toelatingsgesprek.

Beroepsvereniging

Alumni van de opleiding ontwikkelen zich verder binnen het Gilde van Filosofisch Practici, een beroepsvereniging die zich richt op nascholing, supervisie, kwaliteitsborging, het vergroten van de bekendheid van het vak en andere vormen van onderlinge ondersteuning. De jaarlijkse Zomerschool, bijvoorbeeld, in een klooster nabij de zee, is het ‘laboratorium’ van het Gilde. Hier worden gedurende vijf intensieve dagen theoretische en practische ontdekkingen gedaan.

Alleen leden van dit Gilde kunnen zich filosofisch practicus noemen. Zo wordt voorkomen dat onder de vlag van de Gilde-werkwijze andere, methodisch vaak minder sterk ontwikkelde manieren van gespreksvoering worden aangeboden.

/ Wat is dialectiek?

Dialectiek is het innerlijk leven van ons denken. Subtiel, zoiets als de kwantumfysica van de geest. En dus heel moeilijk uit te leggen. Maak je er een schema van à la «these, antithese, synthese», dan heb je het nog niet begrepen.